Splošni pogoji Taxi Rondo d.o.o.

Politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Taksi Rondo d.o.o. (spletna stran www.taxi-rondo.si)
Kamniška ulica 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 40 815 815

Taksi Rondo d.o.o., upravljalec portala www.taxi-rondo.si, se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

  • preko spletnega obrazca za naročilo prevoza,
  • ob telefonski komunikaciji s stranko,
  • ob osebni komunikaciji s stranko,
  • ob e-poštni komunikaciji s stranko.

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Naročilo taksija:
Osebne podatke zbiramo in obdelujemo zaradi lažjega in hitrejšega dodeljevanja voženj. Naročnik taksija se s pogoji ne rabi strinjati, a v tem primeru mu ne bo dodeljen taksi, saj izvajalec ne pridobi dovolj informacij za potrebno nadaljnjo komunikacijo.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

  • dostop do vaših osebnih podatkov,
  • do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo,
  • podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.
Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).